Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предоставя гаранционната услуга пълна гаранция на качеството при разтоварване (FOQ), която покрива различия в качеството установени между товаренето и разтоварването на един товар.

Гаранциите на качеството при разтоварване гарантират, че качеството на транспортираните стоки остава в рамките на определените договорни параметри при разтоварване. Резултатът е двоен. Първо, нашата FOQ гарантира, че се избягват променливи присъщи на методите за вземане на проби и тестване. Второ, FOQ означава, че ние поемаме отговорност за несъответствия в качеството установени между товаренето и разтоварването при конкретно договорени условия.

И по двата начина нашата гаранция за качеството намалява търговския риск и елиминира вашето излагане на рекламации и финансови загуби.

Други гаранционни услуги:

  • Пълно покритие на рисковете
  • Пълна гаранция за разтовареното количество (FOG)
  • Гаранция при отказ
  • Интерес на продавача / Застраховка за отговорност

За да научите повече за тези услуги и как нашата FOQ ви предпазва от несъответствия в качеството установени между товаренето и разтоварването, свържете се със SGS сега.