Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предоставя услугата пълна гаранция за разтовареното количество (FOG), която покрива несъответствия в теглото установени между товаренето и разтоварването на една доставка.

По силата на пълната гаранция ние поемаме отговорността за такива разлики в теглото в съответствие с митницата на пристанището и/или условията на вашия договор. FOG намалява вашите търговски рискове като покрива липси, които са настъпили поради:

  • Обичайни търговски загуби
  • Грешки в теглото, тарирането и измерването
  • Кражба
  • Неизвестни фактори, които не могат да бъдат приписани на другата страна

Други гаранционни услуги:

  • Пълно покритие на рисковете
  • Пълна гаранция за качеството при разтоварване (FOQ)
  • Гаранция при отказ
  • Интерес на продавача / Застраховка за отговорност

За да научите повече за нашите услуги за пълна гаранция на разтовареното количество, както и за други търговски гаранции, свържете се със SGS сега.