Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В последните години, законодателствата и енергийните директиви по цял свят изискват горивата, използвани от транспортните превозни средства, да включват все по-големи количества биогорива.

В Обединеното Кралство, Задължението за възобновяеми транспортни горива (RTFO) постановява, че конкретен процент от "пътните горива" трябва да идват от възобновяаеми източници на горива. RTFO помага за изравняването на Обединеното Кралство с Директивата за възобновяема енергия на Европейския съюз, която очертава целите за използване на биогорива в транспорта за всички страни в ЕС.

Доставчиците на транспортни горива от изкопаеми източници трябва да изпращат годишен отчет за RTFO до Агенцията за възобновяеми горива, който да потвърждава съответствието. “Задължените доставчици”, включени в RTFO директивата, трябва също да изпращат отчети за устойчивостта и въглеродното съдържание на биогоривата, които включват.

SGS провежда верификация на отчети за устойчивост на биогорива. Ние сме спечелили репутация за изчерпателни одити спрямо широка гама от стандарти и нашите висококвалифицирани оценители работят с вас, за да се гарантира, че изпълнявате вашите задължения по RFA.

Когато си партнирате със SGS за вашата RTFO верификация, вие се възползвате от предимствата на нашия обширен опит в одита и верификациите. Ние ви помагаме да гарантирате съответствие с вашите задължения за биогорива в Обединеното Кралство, като по този начин демонстрирате вашето приемане на директивата и извличате предимства от съответствието с нея. Свържете се с нас още днес, за да научите как SGS може да работи с вас, за да се гарантира, че изпълнявате вашите RTFO задължения.