Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предоставя услуги за управление на борбата с вредители за обработвателната промишленост, складови съоръжения и логистични организации.

Нашите услуги за контрол на вредителите защитават вашите складове, продукти и стоки и гарантират, че те удовлетворяват съответните регулации относно качеството, здравето и безопасността. Това помага да намалите риска от замърсяване и запазва вашата репутация и имидж на търговската марка.

За предотвратяване и заплахата от инсекти и гризачи на всеки стадий от веригата на доставка и в производствения процес, нашите интегрирани услуги за управление на борбата с вредители включват:

 • Мониторинг, превантивна дейност и лечебен контрол на
  • Инсекти
  • Гризачи
  • Вредители в складирани продукти
 • Нетоксични системи за контрол на вредители
 • Оценки на биологичния риск
 • Документирани системи за управление на борбата с вредители
 • Одит на хигиената и стандарти на управлението на борбата с вредители

Нашите програми за контрол на вредители установяват работни практики, които заедно с употребата на усъвършенствани технологии позволяват спазването изискванията на стриктните местни и международни юрисдикции и стандарти.

За да научите как нашите услуги за управление на борбата с вредители могат да ви помогнат да удовлетворите изискванията на разпоредбите по отношение на качеството, здравето и безопасността и предпазят вашите стоки в цялата верига на доставка, свържете се със SGS сега.