Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите за търговски инспекции на SGS способстват за гарантирането на ефикасна работа и мониторинг на спазването на нормативните изисквания.

Осигуряването на надзор при движението на товари и измерването както на количествата, така и на качеството на всяка пратка продължава да бъде едно от основните изисквания в бизнеса. С течение на годините обаче използваните методологии и техники претърпяха развитие. Ефективният контрол на загубите и запазването на качеството на товарите с помощта на стандартни методологии на търговия в комбинация с нашите иновативни процедури, местни познания и техническа поддръжка е основната цел на тази комплексна услуга.

Услуги за търговски инспекции от световен лидер

Ние продължаваме да разработваме иновативни методологии, които позволяват извършване и потвърждаване на измервания и улесняване на търговията, като същевременно отговарят на промените в околната среда и различните технологии, използвани по света.

Защо да изберете SGS?

В свят, в който търговията винаги се е развивала динамично, ние ви помагаме да успеете във вашия бизнес. Нашата глобална мрежа следи и улеснява търговията в продължение на много десетилетия, като определя стандарта за инспекция и анализ.

В селскостопанския сектор безопасността на храните/фуражите е от изключително значение и представлява важно изискване за всички участници. Нашите услуги за търговски инспекции отговарят на основните указания на GAFTA, FOSFA и PORAM, както и на местни търговски стандарти, практики и изисквания. Нашият персонал е преминал обучение, отговарящо на промишлените стандарти и разпоредби, прилагани за дейностите по измерване и вземане на проби на местно ниво.

Нашите услуги за търговски инспекции включват:

  • Инспекции за чистота
  • Преглед за повреди
  • Измерване (с цел издаване на мерително свидетелство)
  • Категоризиране на място
  • Контрол на товаренето и разтоварването
  • Измервателни услуги
  • Калибриране на резервоари
  • Проверка за договорни цели (например FOSFA, GAFTA)
  • Електронни сертификати

Нашите експерти участват в органи по промишлени стандарти и помагат за разработката, актуализирането и изменението на промишлените норми на такива промишлени организации като GAFTA, FOSFA, PORAM и федерации и асоциации като ICA и асоциацията Nut and Dried Fruit.

Научете как SGS може да ви помогне за плавното развитие на вашата дейност.