Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Точното измерване на количеството е особено важно за световната търговия.

Услугите за калибриране на резервоари от SGS могат да ви помогнат да измерите и определите количествата/обемите и да поддържате добри договорни отношения с вашите клиенти.

Важността на точното калибриране на резервоари

Калибрирането е наука за определяне на точния реален обем на система за съхранение на продукти, отговарящ на определена измерена стойност. То е изключително важно за получаване на точни количествени измервания. Без точни таблици за калибриране дори най-добрите измервателни системи и най-точните ръчни измервания нямат стойност. Ако изберете SGS за ваш партньор в областта на калибрирането, можете да бъдете сигурни в максималната точност на измерванията, което ще ви помогне да поддържате доверието на клиентите и да се предпазите от скъпоструващи грешки.

Защо да изберете SGS?

SGS е световен лидер в областта на физическото калибриране на всички видове съдове, като например статични резервоари за съхранение, резервоари за камиони, демонтируеми резервоари, резервоари за кораби, шлепове и специализирани транспортни съдове.

Освен че използваме традиционни методи за калибриране на резервоари, ние заемаме водеща позиция в сферата на новите разработки в технологията за калибриране. Най-модерните техники, като технологията за лазерно измерване на разстоянието, дават възможност за калибриране на кораби и брегови резервоари без издигане на скеле, като по този начин се свеждат до минимум допълнителните разходи и повреди. Ние предлагаме и калибровъчни таблици, сертификати за точност и софтуер за гарантиране на надеждно определяне на обема.

SGS има усъвършенстван опит в сферата на калибриране на вертикални брегови резервоари, хоризонтални цилиндри и сферични резервоари.

Научете по какъв начин услугите за калибриране на резервоари на SGS могат да ви помогнат да постигнете най-високата степен на точност на измерване за вашите резервоари.