Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите по категоризиране на зърното на място от SGS целят да се идентифицират, категоризират и разделят различните видове зърно в предварително определени складови зони възможно най-бързо и точно.

Ние сме в състояние да инсталираме бързо нашите мобилни тестови лаборатории при силозите и складовете, в които се прибират и съхраняват вашите стоки. Поради това, нашите висококвалифицирани екипи по категоризиране на зърно могат да присъства на входа на силоза, в склада и на изхода, за непрекъснато проследяване на качеството и количеството на вашите стоки.

Процесите, които използваме за категоризиране на зърното, се допускат и за селективно блендиране. Това означава, че можете да определите коя комбинация от зърно най-добре съответства на вашите договорни спецификации по време на товаренето в товарни автомобили, влакове, баржи или кораби. В резултат, тази оптимизация на блендовете повишава стойността на вашата стока чрез използване на данните за качеството за определяне на най-добрите средни стойности на наличните продукти.

Достъп до данните в реално време

Чрез достъп до нашата удобна за потребителя система за проследяване с активирана Интернет връзка в реално време, вие можете да следите сами данните за качеството и количеството и да предавате на тази информация на съответните страни по веригата на доставка.

Нашите услуги по категоризиране на зърно елиминират проблемите с качеството и увеличават стойността на вашите стоки. Свържете се със SGS сега, да са научите повече.