Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Полеви експерименти от SGS - тествайте вашите нови пестициди, сортове семена и изкуствени торове спрямо най-високите стандарти на различни места и при различни условия.

Преди да изкарате вашите нови пестициди, сортове семена и изкуствени торове на пазара, трябва да ги тествате в контролирани полеви експерименти при съответните географски и климатични условия. Поради това си заслужава да използвате услугите по договорни изследвания на специализирана организация с глобален обхват: SGS.

Като добре развит и висококомпетентен партньор, ние ви предоставяме изследователската услуга глобални стандартизирани полеви експерименти. Нашата широка гама от полеви експерименти включва:

 • Полеви експерименти съгласно добрите експериментални практики (GEP)
 • Полеви експерименти съгласно добрата лабораторна практика (GLP)
 • Полеви експерименти за биобезопасност при генно модифициране
 • Полеви експерименти в ранен маркетинг етап

Защо да изберете услугите по полеви експерименти на SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • Да се уверите се, че новите ви пестициди, сортове семена и изкуствени торове са подходящи за пазара
 • Да потвърдите, че вашите пестициди, семена и изкуствени торове са били тествани съгласно изискваните нива чрез контролирани полеви експерименти при съответните географски и климатични условия
 • Да сравнявате агрохимически препарати и други продукти в голям мащаб чрез нашите ефективни демонстрационни полеви експерименти. Ние можем да култивираме широка гама от селскостопански култури и сортове, и да използваме редица програми за пръскане, препарати и смеси, според вашите конкретни изисквания.
 • Да се придържате към изискваните национални и международни стандарти

Надеждни услуги по полеви експерименти от лидер на пазара

Като световен лидер в тези услуги, нашият център за полеви експерименти се придържа към добрите лабораторни и експериментални практики (GLP и GEP), работи по конкретни национални и международни стандарти и възприема хармонизирани приложни техники и стандартни работни процедури (SOPs).

Разполагайки с най-новата технология и оборудване ние можем да провеждаме всички типове експерименти бързо и точно, за да ви предоставим услуги включващи:

 • Пазарни експерименти/експерименти в подкрепа на продажбите
 • Експерименти за сравняване на продукти
 • Последователно сравняване
 • Сравняване по отношение на времето
 • Демонстрация на сортове
 • Демонстрация на семена за единица площ
 • Центрове за полеви демонстрации
 • Взаимодействие на сорт с вредители
 • Напоявани, подобрени условия

Свържете се с нас още днес, за да обсъдим вашите изисквания за полеви експерименти.