Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Сертификацията за добри производствени практики (ДПП)от SGS осигурява цялостта на Вашия процес за производство на храни, както и съответствието Ви с нормативните актове за безопасност на храните.

Осигуряването на безопасността и качеството на храната в наше време е важно съображение за клиентите. ДПП е важно разширение на системата Ви за управление на безопасността на храните, което увеличава доверието на Вашите клиенти н ангажимента Ви за търговия и производство на безопасна и висококачествена храна.

Спазването на изискванията за ДПП обхваща минималните общоприети санитарни изисквания и изискванията при обработката, приложими към всички организации, в които се обработват хранителни продукти. Много фирми от хранително-вкусовата промишленост са внедрили схема за сертификация за ДПП при преработката на храни, като основа, върху която са разработили и внедрили други системи за качество и за управление на и безопасността на храните, като HACCP, ISO 22000, SQF и ISO 9001.

Схемата за сертификация по добри производствени практики (ДПП) осигурява независима проверка и сертификация за спазване на основните производствени практики и предварителни условия, необходими за внедряване на ефективна програма за безопасност на храните по Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP).

SGS е световен лидер в сертификацията и проверката на трети страни Сертифицирането на системата Ви за управление на безопасността на хранителните продукти спрямо изискванията на добрите производствени практики, извършено от SGS, е великолепен начин да се подготовите за инспекция от регулаторните органи и други заинтересовани стран. Процесът ще ви помогне да осигурите спазване на регулаторните изисквания при демонстриране на познанията Ви относно важността на производството и търговията с безопасна и качествена храна.

Свържете се със SGS за да научите повече за процедурата за сертификация по ДПП.