Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато внедрявате стандарта GLOBALG.A.P. чрез оценка и одит от SGS, ще получите достъп до по-големи пазари.

За Вашите клиенти и за крайните потребители GLOBALG.A.P. означава безопасност и устойчивост на това, което произвеждате.

Независимо от това дали сте самостоятелен фермер или част от група с управляваща структура, SGS може да оцени и сертифицира Вашите бизнес системи и процес ипо стандарта GLOBALG.A.P.

Получаването на сертификация по GLOBALG.A.P. предоставя много предимства за земеделски, животновъдни ферми или ферми за аквакултури. Можете например да се възползвате от:

  • Усъвършенствани системи за управление на безопасността на хранителни продукти във фермата Ви
  • Ангажимент за производство и продажба на безопасни храни, който може да бъде демонстриран
  • Приемане в общността на GLOBALG.A.P.
  • Увеличаване на доверието на клиентите и на потребителите в безопасността и качеството на Вашите продукти

Стандартът GLOBALG.A.P. е създаден в резултат на партньорство между селскостопански производители и търговци на дребно за създаване на набор от широко възприети стандарти и процедури за сертифициране за добри селскостопански практики (ДСП). Понастоящем той обхваща пресните плодове и зеленчуци, размножителния материал, цялостните активи на фермата (добитък, млеконадойни животни, свине, птици, комбиниращи се реколти и семена), цветя и декоративни растения, чай, кафе и аквакултури

За да получите достъп до нови пазари и да демонстрирате своя ангажимент за безопасност и устойчивост на храните, сключете договор с нашите експерти по безопасност на храните за извършване на оценка на вашата организация за сертификация по GLOBALG.A.P.