Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Във всеки промишлен отрасъл или секторВашите продукти и услуги трябва да отговарят на стандартите и регламентите, изисквани от Вашия целеви пазар.

Ако не осигурите правилно съответствие, достъпът Ви до пазара ще се ограничи, веригите на доставка ще се разкъсат и това ще окаже влияние върху счетоводния Ви баланс.

Определянето на правилните нормативни документи за даден пазар, приложими към Вашите продукти и услуги, може да се окаже сложно за преодоляване предизвикателство. Познаването на националните и международните нормативни актове, на стандартите, специфични за даден сектор или промишлен отрасъл и на предварително зададените изисквания на клиента изисква задълбочено проучване и подробно познаване на отрасъла.

Ние от SGS, предлагаме широка гама от услуги за одит и сертификация, така че да обхванем цялата Ви верига на стойността - от сертификацията на продукта до организацията на процеса и сертификацията на услуги и системи. Ние сме добре известни с щателните си и подробни стандарти за одит, проверка и инспекция, което Ви дава необходимата сигурност при предлагането на Вашите продукти и услуги на пазара. Глобалната ни мрежа от опит и съоръжения за усъвършенствано изпитване може да бъде персонализирана, за да съответства на конкретните Ви потребности, така че да сте сигурни, че Вашите продукти и услуги отговарят и надхвърлят целевите Ви очаквания.