Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS ви помага да оцените точно и управлявате прецизно почвеното плодородие, да намалите както разходите, така и отрицателното въздействие върху околната среда на изкуствените торове, като същевременно подобрите добивите от вашите селскостопански култури.

Прецизната обработка на почвата започва с точно измерване на плодородието. Това е постигнато чрез прецизно вземане на проби (с GPS), тестване и картографиране с географски информационни системи (GIS). С употребата или на мрежово, или на зоново вземане на почвени проби, ние можем да адаптираме тази базирана на GPS услуга към вашите операции и да тестваме за макро- и микро- хранителни вещества, pH, съдържание на въглерод в минерализацията и други.

Ние можем да ви предоставим план за управление на хранителните вещества (MNP), който ви позволява:

  • Повишена точност - предоставяне на възможност за намаляване на разходите за изкуствени торове
  • Повишаване на добивите, благодарение на точни препоръки за управление на селскостопанските култури
  • Повишена защита на околната среда чрез точното прилагане на продуктите

За увеличаване на вашите печалби и подобряване на ефективността при добро опазване на околната среда, свържете се със SGS, за да попитате за нашите управленски услуги, свързани с почвеното плодородие и хранителните вещества.