Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ако определени концентрации на микотоксини (напр. афлатоксин B1, деоксиниваленол (DON), фумонизин, охратоксин, зераленон, T-2 токсин) са налице в животинските фуражи, те могат да имат негативен ефект върху здравето на хората и животните.

SGS извършва периодично изпитване за наличие на микотоксини за гарантиране на безопасността на фуражите и спазване на стриктните разпоредби на място.

Микотоксини и тяхната токсичност по тип и краен потребител. Нашите тестове за микотоксини използват или тестване с ензимносвързан имуносорбентен анализ (ELISA) или течностна хроматография в тандем с масова спектрометрия (LC-MSMS). Тези методи за анализ за микотоксини осигуряват подходящи концентрации на засичане и количествено определяне, като гарантират, че вашите фуражи съответстват на нормативните изисквания срещу наличие на концентрации на микотоксини.

Одобрени и акредитирани лаборатории

За поддържане на нашата репутация по отношение на независимост, интегритет и иновация, нашите лаборатории за тестване за микотоксини работят съгласно стриктни указания и са акредитирани по ISO 17025 и ISO 9001:2008. С персонал от научни работници и техници с многогодишен лабораторен опит, както и с научни степени в областта на химията, микробиологията и агрономството, нашите лаборатории са си спечелили одобрението и на няколко асоциации по фуражите.

Тъй като се придържаме към най-високите индустриални стандарти, вашите фуражи със сигурност ще удовлетворят националните и международните нормативи за допустими концентрации на микотоксини. Открийте как можем да ви помогнем сега.