Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS изпитва качеството на изсушени зърнени храни с разтворители след дестилация (DDGS) по отношение на редица параметри.

Ние използваме методи за DDGS анализ утвърдени от Асоциацията на аналитичните химици (АОАС) за да ви гарантираме спазване на регулаторните изисквания и високи стандарти на производство.

Ние извършваме периодични изпитвания на следните параметри на качеството:

Аминокиселини

Тъй като аминокиселините помагат на животните да произвеждат протеин по-ефективно, ние предоставяме ключовия анализ, който ви позволява да оцените концентрациите на аминокиселините във вашите фуражни дажби.

Остатъчни количества от антибиотици

Ние можем да ви помогнем да следите концентрациите на пеницилин, виргиниамицин и други антибиотици, които се използват в производството на етанол, но са забранени във фуража на животните.

Цветова стойност

Ние оценяваме цвета на DDGS с помощта на утвърдените в промишлеността скали на Hunter или CIE. Цветовите стойности се влияят от използвания добитък, количеството на добавените разтворими вещества, времето и температурата на сушене.

Минерали

Минерали като калций, мед, желязо, магнезий, манган, фосфор, калий, натрий, сяра и цинк са необходими в дажбите на животните са поддържане на ефективността на фуража, здрави имунни системи и репродуктивни възможности.

Микотоксини

Микотоксините могат да бъдат концентрирани в производството на DDGS и, тъй като са пагубни за животните, когато са във високи концентрации, ние извършваме необходимите изпитвания. Ние използваме утвърдените техники на ензимносвързан имуносорбентен анализ (ELISA) и високоефективна течностна хроматография (HPLC) за количествено определяне на афлатоксини, деоксиниваленол (DON), зералеон и други микотоксини.

Големина на частиците

При употреба на DDGS във фуражите, голям брой важни фактори - включително ефективност на смесване, смилаемост на хранителните вещества, вкусови качества и качество на пелетите - могат да бъдат повлияни от големината на частиците. Нашите изпитвания гарантират, че големината е оптимизирана за на-доброто възможно приложение.

Мокър химичен анализ

Ние извършваме стандартни мокри химични анализи (напр. на суров протеин, мазнини, влакна, влажност), за да ви позволим да определите съдържанието на фуражните дажби, тъй като консистентният продукт увеличава ефективността.

Свържете се със SGS сега, за да откриете как нашият DDGS анализ може да ви помогне да повишите качеството и да осигурите спазване на регулаторните изисквания.