Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Тъй като търсенето на нисковъглеродни енергийни източници се увеличава, използването на алтернативни горива като остатъци, биомаса, дървени стърготини и дървени пелети става все по-масово. Тяхното търсене на ресурси генерира същите потребности за качество, надеждност и устойчивост, както и на пазарите за традиционни енергийни източници.

SGS предлага същата всеобхватна гама от услуги за инспекция, одит, анализи, вземане на проби, изпитване, калибриране и наблюдение за пазара на алтернативни горива, която се предлага и за пазарите на традиционни енергийни източници, със същото клеймо за качество и интегритет.

Нашият богат опит в енергийната индустрия, комбиниран с нашите глобални възможности, означава, че ние можем да ви помогнем да ръководите вашата верига за доставки на алтернативни горива, където и да се се намирате по света и каквито и да са вашите изисквания. Чрез разработването на най-добрите практики, методология и намаляване на риска, ние можем да ви гарантираме, че вашите алтернативни горива отговарят на задължителните стандарти, което гарантира безопасния ход на вашите операции.