Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Skip to Content

Обучение за основите на ISO 9001:2008 от SGS - въведение в процеса за разработка, внедряване и управление на системи за управление на качеството (СУК).

Представляващ въведение за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на СУК, базирана на ISO 9001:2008, този обучителен курс е предназначен да помогне на Вашата организация да демонстрира ангажираност към качеството и удовлетвореността на клиентите, както и към непрекъснатото усъвършенстване на Вашите системи за управление на качеството (СУК). Неговата цел е да предостави на участниците обзор на целта и изискванията на ISO 9001:2008 като инструмент за усъвършенстване на бизнеса.

Ако планирате да завършите друго обучение по ISO 9001:2008, като например вътрешен одит, обучение за одитор/водещ одитор или нашето обучение за вътрешен одитор по СУК, това обучение ще Ви даде знания и разбиране за ISO 9001:2008, въз основа на които ще можете да градите умения за одит.

Обучението обхваща презентации, семинари и ролеви игри.

Моля, имайте предвид: От участниците не се очаква да имат познания за одит, системи за управление на качеството или за ISO 9001:2008 преди началото на курса.

Акредитация от IRCA

Ние сме акредитирани в световен мащаб от Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA), но предлагаме комбинация от акредитирани и неакредитирани курсове, отговарящи на Вашите потребности. Вашият местен офис на SGS ще разполага с подробно описание на предлаганите във Вашия регион курсове.

Защо да изберете обучение за информираност по ISO 9001:2008 от SGS?

Нашите курсове се водят от преподаватели, които са експерти по системите за управление на качеството и опитни лектори. Вашите познания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен и практически подход към обучението.

Свържете се с SGS днес, за да научите повече за обучението за информираност по ISO 9001:2008.