Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Skip to Content

Това обучение е предназначено да ви осигури съответните умения и познания за извършване на одити на системи за управление на околната среда (EMS) спрямо ISO 14001.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Прилагате задълбочени познания за целта на системите за управление на околната среда и за процеса на одит и сертификация по ISO 14001
  • Описвате принципите, процесите и техниките, използвани за оценка на риска и значението им във всички системи за управление на околната среда
  • Прилагате уменията и познанията, необходими за провеждане на одити на трети страни спрямо изискванията на стандарта ISO 14001 за системи за управление на околната среда
  • Отговаряте на изискванията за обучение, за да се регистрирате като одитор на EMS или водещ одитор в международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA)

Моля, имайте предвид: За този курс има възможност за 5-дневно прекъсване Това Ви дава време, за да осмислите новия материал, преди да се подложите на окончателния изпит.

Този курс е сертифициран от IRCA (курс № A17262).

Свържете се с вашия експерт от SGS още днес, за да научите повече за обучението за водещи одитори по ISO 14001, предлагано от SGS.