Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Skip to Content

Предлаганите от нас услуги по сертифициране на световно ниво ви дават възможност да демонстрирате, че вашите продукти, производствени процеси, системи или услуги са в съответствие с националните и международни стандарти и разпоредби.

Abstract network

Ние можем да ви помогнем да получите необходимите сертификати, за да осъществявате търговска дейност на целевите ви пазари, което ще предостави на вас и вашите клиенти гаранцията, от която се нуждаете, независимо къде се намирате.

Изберете конкретен сектор, за да научите повече за това, което предлагаме:

Съществуващите клиенти на SGS могат да използват нашия портал за клиенти за намиране и управление на информацията за програмите за одит и сертифициране, както и за поддържане на цялата съответна документация в актуално състояние.

Процедурите за оплаквания и жалби са описани подробно в раздел 19 и 20 от Правилника на компанията, който може да намерите на страницата Условия.