Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Препоръчани решения

Свързани линкове

Управление на доставчици

Как да управлявате вашите доставчици като част от вашата стойностна верига и да гарантирате, че те ще изпълнят вашите изисквания?

Вашите продукти трябва да отговарят на множество строги стандарти за качество и безопасност. Все по-масово потребителите очакват също и вашите продукти да идват от социално и екологично отговорни източници, а вашите услуги да се предоставят по един устойчив начин. В резултат на това, по целия свят се въвежда законодателство, гарантиращо спазване на тези стриктни стандарти.

Като собственик на бренд, вие може здраво да сте се потрудили за да покриете тези стандарти и да дефинирате и спазвате ваши собствени етични ценности и фирмена визия. Въпреки това, важно е също и да управлявате вашите доставчици и да гарантирате, че те също отговарят на тези критични изисквания.

Ефективни решения за управление на доставчици от световен лидер

Като водещ в света доставчик на услуги за управление на доставчици, ние ви предлагаме ненадминати познания, управлявайки големи програми за доставчици за широк кръг клиенти от всички отрасли. Нашата уникална световна мрежа ни позволява да ви предоставяме надеждни познания, независимо къде по света са базирани вашите доставчици.

Ние можем да ви помогнем:

 • да управлявате риска, да защитавате вашия бренд и да оптимизирате вашите разходи:нашият богат асортимент от услуги ви предоставя инспектиране, изпитване, обучение, проверка и сертифициране, за да гарантирате съответствие или да демонстрирате изискваното качество на изпълнение на всеки етап от вашата верига на доставка
 • да подберете правилните доставчици:ние можем да ви помогнем да откриете доставчици, отговарящи на индивидуалните ви нужди, както и на всякакви изисквания за качество, безопасност и етика, които са приложими за вашия отрасъл. Ние ви предлагаме независима оценка и анализ, използвайки одити, инспекции, изпитвания и интервюта, за да ви дадем възможност да определите устойчивостта на вашите доставчици
 • да управлявате представянето на вашите доставчици:ние предлагаме редовни базирани на одит оценки или изпитване, за да гарантирате, че вашите доставчици осигуряват изискваното и последователно изпълнение по отношение на качество, безопасност, сигурност, екологични и социални критерии. Ние ви предлагаме редовни доклади за резултатите заедно с препоръки за усъвършенстване. Ние можем да предоставим също и допълнително обучение и консултации, както и да управляваме програмата за оценка и усъвършенстване вместо вас
 • да гарантирате, че вашите доставчици отговарят на всички задължителни изисквания:с нашите актуални познания за задължителните стандарти и разпоредби по целия свят, ние можем да ви помогнем да се уверите, че вашите доставчици изпълняват всички свои задължения

Свържете се с нас сега, за да обсъдим как да управлявате вашите доставчици като част от вашата стойностна верига и да гарантирате, че те отговарят на всички изисквания за изпълнение?

Supply Chain ServicesBrochureSupply Chain Services BrochureOur services along your supply chain, designed to meet your needs on a global basis. ...

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Цариградско Шосе 115Г
  Мегапарк етаж 6 зона Ц
  София, 1784
  България
 • t   +359 29 10 15
 • f   +359 29 81 81 43
 • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА