Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Управление На Риска

Категории

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менюто

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менютоНачалоУправление На Риска

Свързани линкове

Преглед

Надеждните процедури за управление на риска са важни за оценка и смекчаване на рисковете, свързани с Вашия отрасъл. Нашите специализирани екипи за управление на риска и лаборатории работят по целия свят, обхващайки широк спектър от отрасли. Ние идентифицираме и определяме количествено специфичните рискове, и решаваме как да ги управляваме и смекчаваме занапред.

Управление на риска от  SGS – помага да идентифицирате и управлявате рисковете за Вашите проекти, операции и ежедневни бизнес дейности.

Независимо кой е Вашият отрасъл, вие трябва да гарантирате безопасно изпълнение и поддръжка на вашите проекти, операции и бизнес дейности, включително търговия.

Като водещ световен доставчик на услуги по управление на риска, ние можем да Ви помогнем да минимизирате Вашите рискове. Нашите специалисти по проекти и технически експерти Ви предлагат съдействие на всеки етап, за всеки сектор, навсякъде по света.

Ние предлагаме над 50-годишен опит в управление на риска, придобит във всички отрасли, предлагайки решения за всички икономически сектори - от земеделие до естествени науки, от минна промишленост до финанси. Нашата широка гама от услуги по управление на риска са в пълно съответствие с международните практики по управление на риска и включват:

 • Планиране на управлението на риска
 • Определяне на риска
 • Количествени и качествени анализи на риска
 • Справяне с риска
 • Управление на остатъчния риск
 • Изследвания, проучвания, пазарни изследвания, изследвания за приложимост от независими трети страни
 • Мониторинг на екваториалните принципи
 • Мониторинг и управление на проекти
 • Количествени и качествени проучвания на стоки и товари
 • Управление на залозите
 • Управление на търговски рискове

Ние можем да ви помогнем:

 • Да идентифицирате и управлявате скъпоструващите престои, забавяния, загуби на приходи, трудови злополуки, проблеми в качеството, несъответствия с разпоредбите, спорове по договори, щети по репутацията и неудовлетворение от заинтересованите страни във всяка фаза на Вашите проекти, операции и бизнес дейности
 • Да постигате цели по отношение на качество, безопасност, разходи, планиране и изпълнение
 • Да усъвършенствате оценките за разходите чрез управление на реалистични и приложими непредвидени разходи
 • Да постигате изпълнение на отличителни етапи от графика и ключови показатели за ефективност, включително цели по ЗБУТ и опазване на околната среда
 • Да осигурявате по-голяма сигурност на финансовите и производствени резултати
 • Да гарантирате сигурност на Вашите транзакции
 • Да гарантирате, че сте направили всички стъпки за съответствие с правила, разпоредби и най-добрите производствени практики

Свържете се с нас днес, за да откриете как нашите услуги по управление на риска могат да идентифицират и управляват широк спектър рискове за Вашите проекти, операции и бизнес дейности.

 

Risk ManagementRisk ManagementSGS provides a wide range of risk management services for wind farm projects, including risk identification, risk qualification and risk handling. ...

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Цариградско Шосе 115Г
  Мегапарк етаж 6 зона Ц
  София, 1784
  България
 • t   +359 29 10 15
 • f   +359 29 81 81 43
 • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА