Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Публичен Сектор

Категории

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менюто

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менютоНачалоПубличен СекторКачество, здраве, безопасност и околна средаУстойчивостСоциална устойчивостOHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Свързани линкове

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Направете безопасността и добруването на вашите служители първостепенен приоритет с приложението на OHSAS 18001:2007.

Добрите политики за безопасност и трудово здравеопазване са съществени за служителите, но те, също така, стават все по-важни и за вашите клиенти и останалите заинтересовани страни. Сертификацията на системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно OHSAS 18001 е ясен признак за ангажираността на вашата организация с въпросите за здравето и безопасността на служителите.

Много организации внедряват системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) като основополагаща част от своята стратегия за управление на риска, за да отговорят на промените в законодателството и за да защитят своята работна сила и останалите лица, работещи под тяхно управление.

Сертификацията по OHSAS 18001 позволява на организациите да управляват рисковете за здравето и безопасността при работа, както и да подобрят производителността.

OHSAS 18001:2007 засяга следните ключови области:

 • Идентификация на опасности, оценка на риска и определяне на контролите
 • Правни и други изисквания
 • Цели и програми за БТЗ
 • Ресурси, роли, отговорност, отчетност и органи за управление
 • Компетентност, обучение и информираност
 • Комуникация, участие и консултация
 • Оперативен контрол
 • Подготвеност и реакция при аварийни ситуации
 • Измерване на производителност, следене и подобряване

Съвместната работа със SGS за одит и сертификация на вашата система за управление на здравето и безопасността при работа ще стимулира изграждането на безопасна и здравословна работна среда.

Демонстрирайте вашия ангажимент към здравето и безопасността на вашите служители с одит и сертификация по OHSAS 18001 на вашата система за управление на здравето и безопасността при работа, извършени от SGS.

Напишете ни имейл
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ БрошураOHSAS 18001Какво прави Вашата система за управление на здравето и безопасността при работа най-добрата по рода си?OHSAS 18001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа - одити, сертификация и обучение ...
IntegratedManagement SystemsIntegrated Management Systems brochureAudit, Certification & Training Services (PDF 157 KB) ...
Food AuditCertification & TrainingFood Audit, Certification & TrainingDeliver Best-in-Class Food Products ...
Workplace Safety &Risk ManagementWorkplace Safety & Risk Management BrochureDeliver a safer workplace and reduce risk in your operations ...

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Цариградско Шосе 115Г
  Мегапарк етаж 6 зона Ц
  София, 1784
  България
 • t   +359 88 923 5637
 • f   +359 29 81 81 43
 • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА