Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Публичен Сектор

Категории

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менюто

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менютоНачалоПубличен СекторКачество, здраве, безопасност и околна средаОценка и управление на рискаУправление на сигурносттаISO 28000 - Обучение по информираност - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка

Свързани линкове

ISO 28000 - Обучение по информираност - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка

Това обучение от е увод в процеса на разработка, внедряване и действие на системата за управление на сигурността по веригата на доставка (СУСВД), базирано на ISO 28000. СУСВД, която отговаря на изискванията на ISO 28000 Ви помага да преглеждате и управлявате рисковете и заплахите за сигурността по всички стъпала на веригата на доставка на дадена организация, включително транспортирането на стоките по тази верига. Това Ви позволява да насочите ресурсите и усилията си към областите с висок риск и да демонстрирате през заинтересованите страни сигурността, реализирана като управляван процес с възможност за отчитане.

След приключване на обучението Вие ще:

 • Обяснявате целта на ISO 28000:2007
 • Описвате изискванията на ISO 28000:2007
 • Обяснявате взаимоотношенията между клаузите на ISO 28000: 2007
 • Разбирате как да използвате ISO 28000 за постоянно подобрение на СУСВД

Обучението е увод за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на СУСВД, базиран на ISO 28000. Ако планирате да завършите друго обучение поСУСВД, като например, обучение за вътрешни одитори и водещи одитори, по време на този курс ще получите познанията и разбирането за ISO 28000, на чиято основа ще изградите уменията на одитор.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

От участниците не се очаква да имат познания по одит, по системите за управление на сигурността на информацията или по ISO 28000 преди началото на курса.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за обучението по информираност за ISO 28000.

Напишете ни имейл
Supply Chain Resilience BrochureSupply Chain Resilience Solutions BrochureCreating & Securing Sustainable Business ...
Supply Chain Security White PaperSupply Chain Security White Paper About Supply Chain Security Certification Standards ...

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Цариградско Шосе 115Г
  Мегапарк етаж 6 зона Ц
  София, 1784
  България
 • t   +359 88 923 5637
 • f   +359 29 81 81 43
 • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА