Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Публичен Сектор

Категории

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менюто

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менютоНачалоПубличен СекторКачество, здраве, безопасност и околна средаЗдраве и безопасностУправление на ЗБУТOHSAS 18001 - обучение за информираност - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Свързани линкове

OHSAS 18001 - обучение за информираност - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Това обучение ви предлага общ преглед на целта и изискванията на OHSAS 18001 за здраве и безопасност на работната среда. Ние ви предлагаме общ преглед на целта и изискванията на OHSAS 18001 и на това, как тяхното приложение може да подобри вашите бизнес методи. След завършване на това обучение, вие ще можете да описвате целите на една системата за управление на здравето и безопасността в работата (OH&SMS). Ще можете също да обяснявате целите, изискванията и причините за OHSAS 18001:2007, свързаната с него законодателна рамка и как този стандарт спомага за постоянното подобрение на OH&SMS.

Обучението е увод за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на SMS на база на OHSAS 18001. Ако планирате да завършите друго обучение по OHSAS, като например, обучение за вътрешен одит и водещи одитори, по време на този курс вие ще получите познанията и разбирането за OHSAS 18001, на чиято основа ще изградите уменията на одитор.

Курсът се състои от презентации и семинарни упражнения

Свържете се със SGS сега за повече подробности относно обучението за информираност OHSAS 18001.

Напишете ни имейл
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ БрошураOHSAS 18001Какво прави Вашата система за управление на здравето и безопасността при работа най-добрата по рода си?OHSAS 18001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа - одити, сертификация и обучение ...
Integrated Management SystemsIntegrated Management Systems brochureAudit, Certification & Training Services (PDF 157 KB) ...
Food AuditCertification & TrainingFood Audit, Certification & TrainingDeliver Best-in-Class Food Products ...
Workplace Safety &Risk ManagementWorkplace Safety & Risk Management BrochureDeliver a safer workplace and reduce risk in your operations ...

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

  • Цариградско Шосе 115Г
    Мегапарк етаж 6 зона Ц
    София, 1784
    България
  • t   +359 88 923 5637
  • f   +359 29 81 81 43
  • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА