Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Публичен Сектор

Категории

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менюто

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менютоНачалоПубличен СекторКачество, здраве, безопасност и околна средаОколна средаПочваТестове промокаемост

Свързани линкове

Тестове промокаемост

Каквито и да са мащабите на Вашия проект, изпитването за проводимост от SGS може да спомогне за намирането на най-подходящите решения за траен успех. Обадете се на екипа още днес за съставяне на най-добрия план за изпълнение на Вашия проект.

За много от проектите, свързани с почва и вода, контролът върху оттичането и просмукването са важни за успеха. За една автомивка отводняването е от първостепенно значение; за един нов строителен обект приоритет може да бъде максималното проникване на дъждовна вода.

Ние имаме дългогодишен опит и хиляди хидрогеоложки изследвания, които използваме в работата си. Ние можем да намерим решение, подходящо за конкретен Ваш проект. Адаптирането, което правим за изпитване за проводимост в местните условия (тест на Льофранк), който се прилага в хидрогеологията, ни позволява да изчислим проводимостта дори в ненаситена зона. Това е бърз и нескъпоструващ метод за анализ на проводимостта на земята, който спомага за намиране на най-доброто решение за контролиране на просмукването и за отводнителни системи.

Ние използваме системи за географска информация за вмъкване и онагледяване на редица данни, което Ви позволява да виждате цялата картина и да съставите приоритетен план за действие. С помощта на модерна технология и оборудване ние можем да изпълняваме всякакви дейности, независимо от мащабите им. Ако прокарвате водопровод за комунално-битови нужди, ние изчисляваме радиуса на действие на помпите, определяме капацитета на ресурсите от подпочвени води и зоните за защита от замърсяване на подпочвените води.

Там където има вероятност от изпускане на отпадни води, ние можем да разгледаме решения, които отговарят на разпоредбите за управление на отпадъците и намаляват рисковете за здравето на хората, местните екосистеми и ресурсите от подпочвени води. И можем да внедрим пречиствателни системи за вода, които отговарят на конкретни критерии за разрешение от местните власти за изпускане на преработена вода в реки или изкуствени канали.

Въз основа на многобройните ни сертификации, позволете ни да поемем правната и нормативната страна на административната дейност, и да изпълним Вашия проект в срок и в рамките на Вашия бюджет. Ние можем да Ви помогнем при изготвянето на лицензни споразумения, провеждане на изследвания на място, за анализ и документация, които да отговарят на нуждите на управлението на околната среда и безопасността.

Работата с SGS осигурява гаранция за качество и безопасност, подплатена с дългогодишен опит. Поставете началото на следващото си успешно сътрудничество, като се обадите на нашия екип още днес.

Напишете ни имейл
Environmental ServicesBrochureSGS Environmental Services brochureNo business can afford to take the Environment for granted. ...

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

  • Цариградско Шосе 115Г
    Мегапарк етаж 6 зона Ц
    София, 1784
    България
  • t   +359 88 923 5637
  • f   +359 29 81 81 43
  • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА