Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Публичен Сектор

Категории

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менюто

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менютоНачалоПубличен СекторКачество, здраве, безопасност и околна средаОколна средаПочваЛабораторен анализ

Свързани линкове

Лабораторен анализ

SGS осигурява най-различни анализи от акредитирани лаборатории за широка гама от параметри за анализ за осигуряване на необходимите доказателства за съответствие на разпоредбите за околната среда. Нашите сравнителни данни могат да се използват за намиране на начини за свеждане до минимум на Вашето въздействие върху околната среда. Обадете са на нашия екип от експерти сега, за да научите повече.

Анализите на нашите независими лаборатории се основават на широка гама параметри за околната среда, като Ви предоставят данните, които са Ви необходими за оценка на въздействието върху околната среда и за гарантиране на безопасността на Вашето предприятие. Нашите лабораторни анализи обхващат следните матрици:

 • Въздух: Анализът на въздуха може да спомогне за намаляване на опасните емисии и за избягване на рисковете за здравето на Вашите хора. Ние измерваме точно и проверяваме самостоятелно Вашите емисии, за да спомогнем да отговаряте на нивата за съответствие и да намалите изпускането на регламентираните замърсители на околната среда.

 • Почва: Съдържанието на Вашата почва трябва да се провери за замърсяване с токсини и отпадъци. Възможно е по закон да има изисквания за Вашия бранш за максимални нива в почвата. Нашият анализ на почвата може да определи нивата на замърсителите в околната среда и да Ви помогне да съставите приоритетен план за обезвреждане.

 • Вода:Замърсяването на водите трябва да се следи и е възможно да се изисква по закон за Вашия бранш. Нашият анализ на водата може да Ви помогне да определите нивата на замърсителите в околната среда и да разработите план за пречистване, ако е необходимо.

Нашите доклади са ценен инструмент за демонстриране на това, че работите по отговорен за околната среда начин. Освен това, те Ви дават възможност да съставите приоритетен план за действие за намаляване на емисиите и изпускането на опасни вещества в околната среда. Нашите опитни екипи ще Ви помогнат да обновите, адаптирате методите си за производство и инвестирате в процеси, които подобряват работата Ви по отношение на околната среда.

Акредитирани, съгласно местни и международни стандарти, ние сме признати като световен лидер в лабораторните анализи. Обадете се на нашите експерти още днес, за да сте сигурни, че отговаряте на всички разпоредби за околната среда за Вашия отрасъл.

Напишете ни имейл

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Цариградско Шосе 115Г
  Мегапарк етаж 6 зона Ц
  София, 1784
  България
 • t   +359 88 923 5637
 • f   +359 29 81 81 43
 • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА