Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Публичен Сектор

Категории

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менюто

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менютоНачалоПубличен СекторКачество, здраве, безопасност и околна средаОколна средаПочваИзследвания на замърсени почви

Свързани линкове

Изследвания на замърсени почви

Замърсяването на местната почва или подпочвена вода може да се превърне в екологичен и здравен проблем, който се разпростира далече зад пределите на Вашия обект. Избегнете екологични бедствия и финансовите последици с изследване на замърсяването от SGS. Обадете се на нашия екип от специалисти в областта на замърсените терени сега, за да разберете повече.

С нашите международни експертни познания в управлението на околната среда ние имаме опита, за да се справим с Вашето управление на замърсяването на земята.

Ние използваме най-модерното оборудване, за да извършим ръчен или механичен сондаж да вземем проби от почвата и водата за анализ. Нашите учени-професионалисти използват нашите сертифицирани лаборатории и преносими инсталации на самия обект за изследване на редица параметри, за да се установи какво е замърсяването.

Нашият опитен екип от геолози, хидрогеолози и агрономи използва най-модерното оборудване за безопасност и върхово оборудване, за да извърши нашите технически проучвания на проблемите на подземната вода и почвата - от просто взимане на проби до сондаж и изграждане на кладенци и инсталиране на пиезометри. Нашата гама от техники включва:

 • Инсталиране на пиезометри за отчитане на замърсяване на подземна вода 
 • Задълбочени изследвания за определяне на количеството на замърсителите
 • Моделиране на подпочвените води за изучаването на разпръскването на подпочвените замърсяващи вещества
 • Вземане на проби на повърхностите води за определяне на нивата на замърсителя
 • Анализ на информацията за времето за прогнозиране на колебания на температурата и потенциални валежи от дъжд, които могат да допринесат за изпускането на замърсяващи вещества
 • Измерване на въздуха и миризмите
 • Мембранна интерфейсна сонда (MIP)
 • Пасивни модули за взимане на газови проби (Сорбери)
 • Замразяване
 • Директно изграждане на кладенци

Чрез нашите изследвания на замърсяването, ние ще Ви предоставим независим съвет, от който има нужда Вашата компания, за да отговори на всички нормативни изисквания. Ние работим заедно с Вас за разработване на успешна програма за управление на околната среда и икономически изгоден план за обеззаразяване на обекта.

Нашите експертни познания в изследванията на замърсени почви включват следните полета:

 • исторически изследвания 
 • Ориентация 'първоначално' изследване 
 • Характеризиране или изследване за определяне на границите  
 • Анализ на стари замърсявания
 • Изследвания на състоянието и транспорт на замърсителите 
 • Управление на почви от изкопна дейност 
 • Изследвания за приложимост 
 • Изследвания за възстановяване

С доказан опит и международна мрежа, която Ви гарантира качествени услуги по цял свят, ние ще се заемем със замърсяването на Вашия терен и подземни води бързо и ефективно. За да защитите Вашия обект и да избегнете скъпи последващи дейности за почистване, обадете се на нашите специалисти в областта на замърсените терени днес.

Напишете ни имейл
Environmental ServicesBrochureSGS Environmental Services brochureNo business can afford to take the Environment for granted. ...

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Цариградско Шосе 115Г
  Мегапарк етаж 6 зона Ц
  София, 1784
  България
 • t   +359 88 923 5637
 • f   +359 29 81 81 43
 • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА