Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Публичен Сектор

Категории

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менюто

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менютоНачалоПубличен СекторКачество, здраве, безопасност и околна средаОколна средаВъздух, прах, шум, миризми и вибрацииИзмерване падане прах

Свързани линкове

Измерване на падане на прах

Вашите миньорски, фермерски и промишлени дейности може да доведат до разпръскването на прах и пепел. Екипите по околна среда на SGS извършват вземане на проби от отлагане на прах, за да се отчете проблема и работят с Вас, за да създаването на планове за ограничаване на разпръскването в бъдеще. Свържете се с нас, за да разберете как можем да ви помогнем за осигуряването на чист работен процес на Вашето място.

Мониторингът на прах пепел представлява изгоден метод за идентифициране на приоритетни зони за контрол и отклонения, които водят до големи емисии прах. Тестовете могат да се провеждат през относително кратки периоди (за да се идентифицира специфичното оплакване, например), но по принцип те се провеждат през няколко години. Много миньорски операции използват падането на прах като основен индикатор за ефективността на системите за управление на праха и експлоатират мрежи за прах през целия жизнен цикъл на мината, дори и по време на реабилитацията.

Нашите екипи използват широка гама от полеви техники за мониторинг, за да определят обсега на проблема. Ако измерените нива на прах надвишават законовите ограничения, ние работим с Вас, за да представите най-добрите решения за Вашия бизнес за намаляване на нивата на падане на прах.

SGS може да Ви помогне с:


• Проектиране на цялостна система за мониторинг на падането на прах
• Внедряване на система, използвайки подходящото оборудване
• Изпълнение на мониторинга, разполагане на полеви екипи за управление на събирането и подмяната на проби
• Осъществяване анализ и предоставя редовни отчети
• Съдействие при акредитирането на Вашата система или работа по акредитирана услуга за мониторинг във Ваша полза

Ако вятърът и дъждът са факторите, водещи до падането на прах в определени места, ние преглеждаме климатичните условия, които могат да окажат влияние на характера на падане на праха в бъдеще. Това ни позволява да формулираме цялостен план за почистване, който взема предвид всички спомагащи фактори за бъдещото функциониране на Вашия бизнес.

Ние също така можем да изготвим оценка на риска, за да се вземат предвид други проблеми за здравето и безопасността, на които трябва да обърнете внимание. Например, можем да направим проверка на падащия прах за опасности като радиация, ако това може да е фактор на Вашето място.

Нашият квалифициран екип може да ви помогне да се предпазите от скъпото и опасно падане на прах. Обадете му се днес и ни позволете да започнем съвместна работа по новаторските решения за Вашия бизнес.

Напишете ни имейл
Environmental ServicesBrochureSGS Environmental Services brochureNo business can afford to take the Environment for granted. ...

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

  • Цариградско Шосе 115Г
    Мегапарк етаж 6 зона Ц
    София, 1784
    България
  • t   +359 88 923 5637
  • f   +359 29 81 81 43
  • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА