Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Публичен Сектор

Категории

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менюто

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менютоНачалоПубличен СекторУслуги по мониторингСигурност на верига на доставкаОдити по C-TPAT Митническо-Търговско Партньорство Срещу Тероризма (МТПСТ)

Свързани линкове

Одити по C-TPAT Митническо-Търговско Партньорство Срещу Тероризма (МТПСТ)

Увеличената загриженост за тероризма и произтичащите от него мерки за защита на границите на САЩ имаха голямо въздействие върху международния бизнес. Забавянията в обработката на документацията и увеличената честота на граничните проверки оказват влияние на възможностите ви да спазите крайните срокове и водят до нарастване на разходите за труд. SGS предоставя одити съгласно Митническо-търговското партньорство срещу тероризма (C-TPAT) за намаляване на въздействието на тези мерки върху вашата чиста печалба.

Американската митническа гранична защита въведе доброволната програма за сигурност на веригата на доставка Митническо-търговското партньорство срещу тероризма (C-TPAT) през 2001 г. Тази програма, в която сега има над 9000 партньорски компании, се фокусира върху подобряване на сигурността на веригите на доставка на компаниите. Всеобхватен, независим анализ на сигурността на всеки етап от вашата верига на доставка гарантира съответствие по МТПСТ

SGS предоставя инструмента одит на сигурността по веригата на доставките, който е базиран върху C-TPAT изискванията за сигурност. Нашите цялостни и научно обосновани одити оценяват процесите, свързани със сигурността на организацията, определят корективните действия и изработват планове за подобрение за справяне със слабите места. Ние непрекъснато следим вашето спазване на изискванията на C-TPAT чрез извършване на периодичен одит. В допълнение се разглежда съответствието на системите по безопасност и процедурите за бъдещите или вече сключилите договори доставчици-трети страни, производители, транспортни компании и подобни доставчици на услуги на базата на оценката на риска по цялата верига на доставка.

SGS си е създала репутация в извършване на признавани по целия свят търговски одити. Нашият процес на одит по МТПСТ обикновено се състои от четири стадия:

 1. C-TPAT екипа на SGS определя програмата за одит на база на нашия списък за проверка и критериите свързани с вашите нужди.
 2. Нашите одитори провеждат одит на място във вашите места на упражняване на бизнес
 3. След завършване на одита, ние ви предоставяме цялостен и прозрачен одиторски доклад. Този доклад е прегледан от нашите технически рецензенти преди да бъде изпратен на съответните страни посочени в нашия договор. В този стадий ние правим и препоръки за бъдещо подобрение
 4. Ние продължаваме да следим вашето съответсвие по МТПСТ съгласно нашето споразумение

Доверете се на SGS за гарантиране на съответсвие по МТПСТ на вашите операции.

Напишете ни имейл
Supply Chain ManagementSupply Chain ManagementEnsure the effectiveness of your programs with SGS ...

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Цариградско Шосе 115Г
  Мегапарк етаж 6 зона Ц
  София, 1784
  България
 • t   +359 88 923 5637
 • f   +359 29 81 81 43
 • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА