Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Съответствие и интегритет

Съобщете за нарушение на етичния кодекс

Служителите и външните партньори се насърчават да говорят открито и да съобщават, ако подозират, че Кодексът е бил нарушен. Ние гарантираме, че срещу никого няма да бъдат взети репресивни мерки и никой няма да изпита негативни последици, ако е търсил съвет или е докладвал за нарушение на Кодекса.

Когато се колебаят относно значението на Кодекса и неговото приложение в конкретни обстоятелства, служителите трябва да го обсъдят със супервайзора или мениджъра си, с отдел "Човешки ресурси" или правния отдел на SGS. Служителите могат също така да дискутират всеки въпрос, свързан с Кодекса, с вътрешните одитори.

Ако не е възможно или подходящо служителят да се обърне към своя пряк ръководител, той винаги може да се свърже със Секретаря по спазване на вътрешните разпоредби на SGS. Служители, които научат за нарушение или предполагаемо нарушение на Кодекса, се насърчават да докладват на Главния секретар по спазването на разпоредбите.

Горещата линия може да бъде използвана от служителите и външните партньори, за да получат съвет или за да подадат сигнал за предполагаемо нарушение на Кодекса. Алтернативно, писмени сигнали могат да се подават онлайн, по факс или по пощата.

Екипът по спазване на Кодекса разглежда само действителни жалби: обвинения в недобросъвестност, търговски искове, жалби, които не включват етични проблеми и търговски запитвания. Общи проблеми, свързани с управлението или специфичен проблем относно конкретен мениджър, ако не е свързан с нарушение на Кодекса или конфликти относно заплащането, трябва да бъде решавани във вашата страна, чрез вашия супервайзор или мениджър или чрез екипа по човешки ресурси. Ако не сте сигурни дали да докладвате за дадено нарушение, трябва да действате, като следвате указанията.

Ако желаете да съобщите за предполагаемо нарушение на Кодекса, можете да се обадите на горещата ни линия, да подадете писмен сигнал онлайн или да изпратите съобщение по факс, електронна или обикновена поща.

 
СЪОБЩЕТЕ ЗА НАРУШЕНИЕ
За по-нататъшно разледване, довършете и изпратете вашият доклад онлайн, включващ пълно описание на притесненията ви.
ОБАДЕТЕ СЕ НА ГОРЕЩАТАТ ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
Горещата линия на SGS се ръководи от независими изпълнители. За осигуряване на конфиденциалност обажданията не се записват.
ОБАДЕТЕ СЕ НА ГОРЕЩАТАТ ЛИНИЯ
Обажданията се приемат 24/7 на английски от обучени специалисти и преводачи.
Стъпка 1
Наберете кодът за директен достъп на AT&T от страната в която сте.
Стъпка 2
След като чуете поздравът от AT&T, моля наберете номера
888-475-6847
Също можете да прочетете детайлни ни "стъпка по стъпка" инструкции за обаждане детайлни инструкции за обаждане стъпка-по-стъпка.
Страните, за които няма номер за контакт, моля довършете доклада за нарушение
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЗВЪНЯВАНЕ НА ЛИНИИТЕ ЗА ДИРЕКТЕН ДОСТЪП
Горещата телефонна линия, на която се обаждате, е предвидена за безплатни международни разговори чрез Услугата за директен достъп на AT&T.За да използвате тази услуга, първо трябва да наберете кода за достъп на AT&T, който е специфичен за страната, от която се обаждате. Този номер ще ви свърже с център на AT&T в САЩ. Ще чуете звуков сигнал и рекламното изречение на AT&T: "(биип) AT&T". След като чуете този сигнал, наберете номера на горещата линия и AT&T ще ви свърже с отдела по Глобално съответствие.


Следват подробни инструкции за набиране на горещите линии, предвидени за международен директен достъп на AT&T.
 1. Стъпка 1: Осъществете позвъняването от стационарен телефон, който позволява международни разговори (не мобилен телефон). Направете каквото е необходимо на телефона, който използвате, за да получите отворена линия и тон "свободно" за набиране на местен номер.
 2. Стъпка 2: Наберете кода за директен достъп на AT&Tза страната, от която извършвате обаждането. Не набирайте никакви селищни кодове или други цифри. БЕЗ КОД ЗА СТРАНАТА и БЕЗ КОД ЗА ГРАДА.
 3. Стъпка 3: Ще чуете звуков сигнал и записан глас, който произнася "AT&T". * След като чуете този звуков сигнал, наберете 10-цифровия номер на горещата линия на вашата компания. Не набирайте никакви селищни кодове или други цифри
 4. Стъпка 4: Ще бъдете свързани с отдела по Глобално съответствие. Ще чуете записан поздрав и покана да изберете езика, на който бихте искали да говорите, а след това ще чуете запис, който обяснява целта на тази линия. Ако изберете език, различен от английския, от "Глобално съответствие" ще установят конферентна връзка с преводач в помощ на вашето обаждане. Моля, бъдете търпеливи, тъй като процесът на свързване с преводач може да отнеме няколко минути. Ще чувате музика, докато чакате.
 5. Стъпка 5: Специалист по комуникации от "Глобално съответствие" ще отговори на обаждането ви и ще се представи. Ако в разговора участва преводач, той ще ви поздрави на родния ви език и ще обясни, че присъства, за да съдейства на Специалиста по комуникации за събирането на информация.

*Забележка: В някои страни или при някои телефонни системи при стъпка 3 може да отговори оператор на AT&T. Обаждащият се може да даде устно номера на горещата линия по Етика на оператора, или да го набере на телефона. Ако операторът заяви, че е необходима телефонна карта или номер на кредитна карта, за да може разговорът да бъде прехвърлен на горещата линия на отдел "Етика", това е знак, че номерът не е подаден правилно на AT&T.

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Цариградско Шосе 115Г
  Мегапарк етаж 6 зона Ц
  София, 1784
  България
 • t   +359 29 10 15
 • f   +359 29 81 81 43
 • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА