Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Съответствие и интегритет

Етичен кодекс

Етичният кодекс на SGS е одобрен от Управителния съвет и Оперативния съвет.  Той се отнася до всички наши служители, директори, мениджъри и дъщерни компании. Всички аспекти на Кодекса, които не са конкретно свързани с нашите служители, трябва да се спазват и от изпълнители, консултанти, специалисти на свободна практика, партньори от смесени предприятия, представители, подизпълнители и всеки, който действа от името на или представлява SGS.

Етичният кодекс определя основните принципи на професионална етика и е израз на ценностите, споделяни в SGS, в нашите различни компании и филиали. Кодексът трябва да помага на всички, работещи за SGS, да вземат правилните решения, докато извършват дейността си.
Изтеглете Етичния кодекс от:

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

  • Цариградско Шосе 115Г
    Мегапарк етаж 6 зона Ц
    София, 1784
    България
  • t   +359 29 10 15
  • f   +359 29 81 81 43
  • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА