Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

За SGS

Експертни знания

SGS предоставя независими услуги, които променят живота на хората по целия свят. Нашите международни експерти ще ви помогнат да работите по по-ефективен и устойчив начин чрез модернизиране на процесите, подобряване на качеството и продуктивността, намаляване на риска, верифициране на съответствието и намаляване на времето за излизане на пазара. Основните ни услуги обхващат всички промишлени отрасли и засягат продукти и услуги, на които потребителите по целия свят разчитат всеки ден.


 • Отрасли
 • Земеделие И Храни

  По своя път от полето до трапезата, селскостопанските продукти се нуждаят от внимание, проследяване и запазване на целостта. Ние предлагаме широка гама от услуги, обхващащи веригата на доставка от начало до край, които намаляват риска, гарантират качеството и повишават производителността. Ние помагаме за гарантиране целостта на хранителната верига чрез управление на културите, усъвършенстване разработването на семенен материал, изпитване на почвите и прибиране на реколтата, придвижване на стоки по глобалната верига на доставка и управление на търговските инспекции при износ и внос.

 • Автомобилостроене

  Ние помагаме на всеки професионалист в автомобилостроенето да усъвършенства производството и да намали риска. Нашите услуги се фокусират върху проектирането, изграждането и експлоатацията на решения за инспекции на моторни превозни средства по целия свят. Правителствата, производителите и финансиращите и застрахователни компании, както и потребителите, разчитат на нашите независими, точни и сигурни решения за ограничаване на щетите и увеличаване на сигурността на автомобилите.

 • Химическа Промишленост

  С все по-нарастващата употреба на химически вещества в потребителските стоки, заплахите за здравето, особено при продуктите за деца, са постоянно във фокуса на вниманието на отрасъла. Ние помагаме за облекчаване на Вашите притеснения като предлагаме лабораторни услуги за изпитване на безопасността на Вашите продукти и оказваме съдействие в контрола на употребата на химикали, в съответствие с допустимите за Вашия отрасъл нива.

 • Строителство

  Зад всяко изключително постижение в строителството стои една идея, дизайнерско решение и строителен проект. При замислянето на даден проект, ние можем да помогнем за превръщането на плановете в действителност чрез гарантиране на плавния ход на процесите, безопасността на строителните обекти и надеждността на влаганите материали.

 • Потребителски Стоки И Търговия На Дребно

  От текстила до домакинските уреди, мебели, храни и електроника, нашата пълна гама от услуги допринася за качеството, съответствието и безопасността на потребителските стоки по целите глобални вериги на доставка. Ние гарантираме, че не е пренебрегнат нито един важен детайл по пътя на Вашия продукт от идеята до пазара.

 • Енергетика

  Нашите услуги в областта на енергетиката се фокусират върху два ключови елемента – съобразяване с търсенето в отрасъла на възобновяемата енергия и технологиите, които правят възможно улавянето и трансфера на енергия от източници като вятъра, слънцето и приливните вълни, и модернизация на конвенционалните електроцентрали и строителство на нови, отговарящи на стриктните разпоредби. Нашите експертни умения в сектора ще Ви преведат през всички аспекти, гарантирайки че разпоредбите се спазват, безопасността във всяка фаза се взема предвид и въздействието върху околната среда се ограничава.

 • Финанси

  Ние предлагаме независими консултации в широк кръг области, свързани с услуги по финансирането на проекти, за да помогнем на организациите да гарантират, че разполагат с правилните съвети за кредитиране, управление на риска, търговия, одитна сертификация и верификация, както и обучение по финанси в подкрепа на техните решения за проектно финансиране, за да се съсредоточат върху устойчивостта, социалната и екологична оценка на риска и управлението.

 • Промишлено Производство

  Нашият международен екип от инженери подкрепя целостта, безопасността и надеждността на Вашите активи, оборудване и дейности с творчески технически решения. Ние даваме консултации по изпълнение на стратегията за растеж и най-добрите пазарни практики за промишлено производство и търговия, провеждайки тестове и оценки на съответствието, за да гарантираме, че процесите и проектите отговарят на всички изисквания за качество и изпълнение, и да минимизираме въздействието на промишлеността върху околната среда.

 • Медико-Биологични Науки

  Нашите услуги в областта на медико-биологичните науки осигуряват възможности за аналитични, биоаналитични и клинични изпитания, наред с управление на процесите, които позволяват на фармацевтичните продукти бързо да достигат до тези, които се нуждаят от тях, при минимални разходи и максимална безопасност. Ние си партнираме с фармацевтичните, биофармацевтичните, биотехнологичните, свързаните със здравеопазването отрасли и производителите на медицинска апаратура, за да осигурим широка гама от жизненоважни услуги.

 • Логистични Операции

  Ние Ви помагаме да намерите иновативни решения, за да подпомогнем развитието и растежа на Вашия бизнес чрез намиране на начини да накарате процесите си да работят по-добре, по-лесно, по-бързо или по-изгодно. Нашите специалисти проучват действието на взаимосвързаните процеси, които играят жизненоважна роля в производството на Вашия продукт. Чрез използване на различни средства и технологии, ние можем да помогнем за рационализиране на дейността и подобряване на операционната ефективност, подкрепени с специализирани логистични консултации.

 • Минно дело

  Нашите познания по минна промишленост ни поставят в челото на отрасъла. Независимо дали имате нужда от технически консултации относно процесите на производството на стомана, от стратегическо партньорство в търговията с въглища и кокс, или от насоки за намаляване на риска, максимизиране на печалбите или подобряване на ефективността в добива на благородни или неблагородни метали, ние сме на пълно разположение с нашата международна услуга.

 • Нефтена И Газова Промишленост

  Нашата стабилна технология, основан на познанията подход и ангажираност с качеството и безопасността ни позволяват да предоставяме иновативни решения за всеки дял на нефтения и газовия отрасъл. Нашите услуги в сектора на добив, както и на производство и разпространение, обогатяват всеки етап от веригата на добавена стойност и оказват въздействие върху всичко – от транспортни горива и продукти за отопление до пластмаси, торове и фармацевтични продукти. Нашата растяща глобална мрежа от офиси и лаборатории предлага независими услуги, фокусирани върху реагиране на нуждите на клиентите и предоставяне на конкурентно предимство.

 • Публичен Сектор

  Нашето портфолио от иновативни услуги за правителства, международни институции и партньорски организации в публичния и частния сектор, обхваща разнообразни решения, базирани на верификация и технологии. Ние оценяваме съответствието с регулаторните изисквания, увеличаваме държавните приходи, улесняваме търговията, подкрепяме ефективността и насърчаваме доброто управление, както и устойчивото развитие.

 • Теми
 • Околна Среда

  За да Ви помогне да подобрите екологичната си репутация, да управлявате риска и да повишите ефективността на Вашия бизнес, нашият международен екип от експерти предлага насоки във всяко отношение – от съответствие с екологичното законодателство до оценка на екологичното представяне. Ние Ви съдействаме с най-съвременни лабораторни анализи, знаещи консултанти, както и широка гама от специализирани услуги в областта на околната среда и изменението на климата.

 • Здраве И Безопасност

  Ние правим работната Ви среда възможно най-безопасна, чрез грижливо провеждани оценки и предприемане на превантивни мерки. Посредством широк обхват международни стандарти, ние гарантираме, че компаниите разполагат с ефективно действащи системи за ЗБУТ за защита на служителите, повишаваме потребителското доверие и подобряваме Вашата бизнес репутация.

 • Управление На Риска

  Надеждните процедури за управление на риска са важни за оценка и смекчаване на рисковете, свързани с Вашия отрасъл. Нашите специализирани екипи за управление на риска и лаборатории работят по целия свят, обхващайки широк спектър от отрасли. Ние идентифицираме и определяме количествено специфичните рискове, и решаваме как да ги управляваме и смекчаваме занапред.

 • Устойчивост

  Ние съдействаме на компаниите да гарантират, че те и техните партньори разполагат с ефективни и управляеми процеси и системи, които отговарят на изискванията на заинтересованите страни по отношение на качество и безопасност, управление на околната среда, корпоративна социална отговорност и други области на устойчивото развитие.

 • Търговия

  Управлението на рисковете, свързани с търговията и нейното финансиране, е сложен процес, който изисква практично, обективно планиране. Нашата глобална мрежа от специалисти разглежда всички аспекти на търговската дейност, за да оцени съпътстващите рискове, като предложи безпристрастни, обективни консултации и съдействие, за да Ви помогне да смекчите рисковете и да минимизирате отговорността и пречките за успешни търговски транзакции.

 • Курсове За Обучение И Семинари

  Нашите решения за обучение и развитие са предназначени да помогнат на организации и отделни служители да усъвършенстват личните си познания и квалификация – основните фактори на устойчивото развитие на бизнеса и конкурентното предимство.
КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Цариградско Шосе 115Г
  Мегапарк етаж 6 зона Ц
  София, 1784
  България
 • t   +359 29 10 15
 • f   +359 29 81 81 43
 • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА