Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Околна Среда

Категории

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менюто

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менютоНачалоОколна Среда

Свързани линкове

Преглед

За да Ви помогне да подобрите екологичната си репутация, да управлявате риска и да повишите ефективността на Вашия бизнес, нашият международен екип от експерти предлага насоки във всяко отношение – от съответствие с екологичното законодателство до оценка на екологичното представяне. Ние Ви съдействаме с най-съвременни лабораторни анализи, знаещи консултанти, както и широка гама от специализирани услуги в областта на околната среда и изменението на климата.

Минимизирайте Вашето въздействие върху околната среда и спазвайте регулаторните си задължения.

Околната среда е начело в дневния ред на правителствата, гражданското общество и отделните граждани, и е вероятно да остане там още дълго време.  Нейното значение при вземането на бизнес решения и решения за покупка, както и в законодателството, стандартите и регламентите, се увеличава постоянно.

В резултат на това, нито един бизнес не може да си позволи да приеме околната среда за даденост. Независимо кой е Вашият отрасъл или област на делова дейност, Вие трябва да минимизирате Вашето въздействие върху околната среда и да я опазвате възможно най-добре.

Като водещ световен доставчик на услуги в областта на околната среда ние предлагаме изпитване, вземане на проби, инспекции, сертификация, верификация и широка гама специализирани решения, за да Ви помогнем да минимизирате въздействието си върху околната среда.

С непрестанно разширяваща се мрежа от лаборатории в близо 140 страни по целия свят, ние сме Вашите идеални партньори. Нашият глобален опит означава, че ние предлагаме широки познания по местните, националните и международните стандарти, за да помогнем на Вашия бизнес да им отговаря и да ги надминава по възможно най-иновативен начин.

Ние можем да Ви окажем съдействие във всеки аспект на Вашите екологични отговорности, включително:

 • Въздух: ние осигуряваме широк спектър високоспециализирано вземане на проби от въздух на открито и на закрито – в полеви условия или в някоя от нашите специализирани лаборатории
 • Почви: ние предлагаме разнообразни услуги по екологично сондиране, вземане на проби от почви и наноси, и геотехнически проучвания
 • Води: ние провеждаме независимо вземане на проби и анализ на надземни, подземни, промишлени и отпадни води и много други
 • Отпадъци: ние можем да Ви помогнем да оценявате, следите, намалявате и управлявате отпадните си продукти
 • Промени в климата: от изпитването за микрозамърсители до гарантирането на съответствие с новите разпоредби за парниковите емисии, ние ви помагаме да познавате и оптимизирате вашата връзка с околната среда, и съответствието си с екологичните стандарти

Свържете се с нас сега, за да обсъдим как можем да Ви помогнем да подобрите екологичния си отпечатък.

 

Политика по ISO 14001Политика по околна средаСвалете политиката по ISO 14001! ...
Обхват на СУОССистема за управление на околната средаПриложениеОбхват на система за управление на околната среда ...

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Цариградско Шосе 115Г
  Мегапарк етаж 6 зона Ц
  София, 1784
  България
 • t   +359 29 10 15
 • f   +359 29 81 81 43
 • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА