Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Потребителски Стоки И Търговия На Дребно

Категории

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менюто

Минимизиране на менютоМаксимизиране на менютоНачалоПотребителски Стоки И Търговия На Дребно

Свързани линкове

Преглед

От текстила до домакинските уреди, мебели, храни и електроника, нашата пълна гама от услуги допринася за качеството, съответствието и безопасността на потребителските стоки по целите глобални вериги на доставка. Ние гарантираме, че не е пренебрегнат нито един важен детайл по пътя на Вашия продукт от идеята до пазара.

Потребителски стоки и търговия на дребно: ние можем да Ви помогнем да гарантирате, че веригата на доставка, както и продуктите, които купувате и продавате, отговарят на стандартите.

Очакванията за качество и обхватът на изискванията за безопасност, на които трябва да отговаряте, стават все по-сложни с всеки ден. За да Ви помогнем да отговорите на тези изисквания, нашите специалисти по потребителски стоки и търговия на дребно предлагат пълна гама от услуги за производители, вносители, износители и търговци на дребно на потребителски стоки. Нашите услуги включват лабораторни тестове, проверка на продукти и консултации, оценка на производството и техническа помощ.

Ние Ви помагаме да намалите риска, да подобрите ефективността и да гарантирате съответствие с договорни или регулаторни изисквания по Вашата верига на доставка. Ние Ви предоставяме широко и детайлно познаване на потребителските стоки и търговията на дребно, за да Ви помогнем да изградите по-здрав и устойчив бизнес с потенциал да расте и да изпреварва Вашите конкуренти.

Нашите услуги са на разположение в световен мащаб за потребителски продукти като храна, козметика и продукти за лична хигиена, текстил, обувки, играчки, хардуер, домакински продукти, битова химия, както и електрически и електронни стоки.

Наред с покриването на законовите изисквания и отрасловите стандарти, ние можем да Ви помогнем да отговорите на редица предизвикателства, включително:

 • Увеличаване на неетичното производство с опитите за намаляване на разходите по веригата на доставка
 • Повишаване на вниманието на потребителите към качеството и безопасността
 • Екологични предизвикателства, произхождащи от увеличеното производство на нови потребителски стоки, като нарастване на потреблението на енергия, емисиите на парникови газове и отпадъците от потребителски стоки.

С добрата си репутация за върхови постижения в областта на инспекциите, изпитването, сертификацията и верификацията, ние можем също да Ви предложим консултантски и кръстосани бизнес услуги, за подобряване на устойчивостта на Вашата организация и верига за доставка.

Нашите услуги в областта на потребителските стоки и търговията на дребно включват:

 • Изпитване и сертификация: Ние провеждаме пълна гама изпитване на продуктите от изпитване на материалите, като тестове за безопасност и функционалност, до сертификация. Нашата цел е да се гарантира, че Вашите продукти осигуряват заявената от Вас защита на потребителите и покриването на техните очаквания
 • Инспекция: Ние предлагаме проверки на стоките преди, по време на и след тяхното производството, както и проверки в магазините за продажба на дребно, за да верифицираме качеството на суровините и продуктите, маркирането и опаковането, както и представянето на продукта
 • Техническа помощ:  Ние Ви съдействаме с проекти, включващи социално отговорни решения, заводска оценка на качеството и оценка за безопасност и здравословност на храните.  Освен това, ние действаме като служба за регулаторни консултации, осигурявайки обучение и подкрепа на собствена марка

Потребителските стоки наистина са част от ежедневието на всеки. Потребителят очаква да купува стоки, които са здравословни и безопасни.  Нашите персонализирани услуги по изпитване, инспекция, одитиране, сертификация и консултации, предоставяни чрез нашите местни акредитирани лаборатории и сертификационни звена, гарантират че сте наясно с приложимите за Вашите продукти стандарти и отговаряте на задължителните изисквания.  И нещо още по-важно – ние можем да Ви помогнем да получите конкурентно предимство и да разработвате продукти, процеси и вериги на доставка на потребителски стоки, които наистина са толкова добри, колкото твърдите. Свържете се с нас, за да научите повече.

 

Trusted for Real LifeTrusted for Real LifeSGS Safety, Quality and Sustainability Solutions for the Consumer Goods and Retail Industry ...
Retailer Brand Solutions BrochureAt Every Step of Your Project, We Are Committed to Adding Value to Your WorkPartner with SGS to deliver well designed, desirable electrical and electronic products that are trusted for real life whilst ensuring quality, safety ...
White Paper on POPsWhite Paper on Persistent Organic Pollutants (POPs)Proliferation, Regulation and Mitigation of Persistent Organic Pollutants (POPs) in Consumer Products and Supply Chains ...

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Цариградско Шосе 115Г
  Мегапарк етаж 6 зона Ц
  София, 1784
  България
 • t   +359 29 10 15
 • f   +359 29 81 81 43
 • e   Напишете ни имейл

Е-абонамент

Регистрирайте се за получаване на публикациите и информационните бюлетини на SGS за събития във вашия регион и по целия свят.
БЪДЕТЕ В КРАКАБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА