Производителност
Намаляване на риска
Верифициране
Съответствие
Ние предоставяме
Експертни знания
 

Когато трябва да
сте сигурни

В SGS осигуряваме независими услуги, които засягат живота на милиони хора по целия свят. Ние ви предоставяме водещи в отрасъла услуги по инспектиране, проверка, изпитване и сертифициране навсякъде по света.

Нашите услуги ви позволяват да работите по един по-устойчив начин чрез повишаване на качеството и производителността, намаляване на риска, проверка на съответствието и по-бързо излизане на пазара.

От енергията, която захранва нашите автомобили и домове, до храната на нашата маса и дрехите, които носим, ние предоставяме наистина отличаващи се решения. С добра репутация за страст, почтеност, предприемчивост и иновативност, ние ви предлагаме ненадминато обслужване, на което можете да разчитате за превръщане на вашите цели в действителност.

Когато става дума за продуктите и услугите, които произвеждате или купувате, тяхното качество, безопасност и съответствие са жизнено важни. Независимо в кой отрасъл и къде са разположени вашите дейности, ние предоставяме информация по същество - когато трябва да сте сигурни.